نمایش 28–36 از 265 نتیجه

دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 3

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 10

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 9

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جراحی دندان عقل نهفته 5

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

اورژانس دندانپزشکی 6

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
2,500,000 تومانتومان
برگزار شده

ایمپلنت پیشرفته 15

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده