بیش از 8000 دوره‌دیده

بیش از 350 دوره برگزارشده

بیش از 15 سال سابقه

بهره‌گیری از اساتید مجرب

5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دندانپزشکی دیجیتال 2

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 8

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام