بیش از 8000 دوره‌دیده

بیش از 350 دوره برگزارشده

بیش از 15 سال سابقه

بهره‌گیری از اساتید مجرب

دوره حضوری

جراحی دندان عقل نهفته 3

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع پروتز ایمپلنت

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ترمیم‌های پیچیده ۲

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام