بیش از 8000 دوره‌دیده

بیش از 350 دوره برگزارشده

بیش از 15 سال سابقه

بهره‌گیری از اساتید مجرب

دوره حضوری

کران لنت 14

دکتر حوری اصل روستا دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

لمینیت 18

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

اندودانتیکس 1-3

دکتر علی حائری دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

ایمپلنت پیشرفته 14

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 5

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام