بیش از 8000 دوره‌دیده

بیش از 350 دوره برگزارشده

بیش از 15 سال سابقه

بهره‌گیری از اساتید مجرب

دوره حضوری

اندودانتیکس 2

دکتر مجید کاظم دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

اندودانتیکس 1

دکتر مجید کاظم دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ایمپلنت 128

دکتر محسن عباسی دکتر زهرا رحمانی
دکتر محسن عباسی
دکتر زهرا رحمانی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

ایمپلنت پیشرفته 13

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام