بیش از 8000 دوره‌دیده

بیش از 350 دوره برگزارشده

بیش از 15 سال سابقه

بهره‌گیری از اساتید مجرب

دوره حضوری

اندودانتیکس ۱-۴

دکتر مجید کاظم
مدرس:
دکتر مجید کاظم
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

ایمپلنت پیشرفته 15

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

لمینیت و روکش 3

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

کران لنت 15

دکتر حوری اصل روستا دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام