بیش از 8000 دوره‌دیده

بیش از 350 دوره برگزارشده

بیش از 15 سال سابقه

بهره‌گیری از اساتید مجرب

تخصصی ونیر کامپوزیت 19

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 14

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

پروتز ایمپلنت 5

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
10,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده