بیش از 8000 دوره‌دیده

بیش از 350 دوره برگزارشده

بیش از 15 سال سابقه

بهره‌گیری از اساتید مجرب

دندانپزشکی دیجیتال

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

لمینیت و روکش 6

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 7

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام