نمایش 1–9 از 212 نتیجه

دوره حضوری

جامع پروتز ایمپلنت

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ترمیم‌های پیچیده ۲

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 6

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جراحی دندان عقل نهفته 2

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

ایمپلنت پیشرفته 14

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

اندودانتیکس 2-3

دکتر علی حائری دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

اندودانتیکس 1-3

دکتر علی حائری دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

کران لنت 14

دکتر حوری اصل روستا دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام