نمایش 1–9 از 284 نتیجه

تخصصی ونیر کامپوزیت 19

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 14

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

پروتز ایمپلنت 5

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
10,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

جراحی دندان عقل نهفته 13

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
7,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

بستن دیاستم (ونیر کامپوزیت)

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
1,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

رادیولوژی ( دوره جامع ایمپلنت)

دکتر الهیار نزادی
مدرس:
دکتر الهیار نزادی
400,000 تومانتومان
برگزار شده

تخصصی ونیر کامپوزیت16

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده