نمایش 1–9 از 255 نتیجه

کران لنت 17

دکتر امیر رضا معیر دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

تخصصی ونیر کامپوزیت 12

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول سوم)

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول دوم )

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول اول )

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده

لمینیت و روکش 5

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 6

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دندانپزشکی کودکان 3

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده