نمایش 1–9 از 35 نتیجه

دوره جامع پروتز ثابت

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

Adhesive Dentistry

دکتر کیوان ساعتی
مدرس:
دکتر کیوان ساعتی
1,800,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

انواع باندینگ

دکتر کیوان ساعتی
مدرس:
دکتر کیوان ساعتی
500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جلسه دوم دوره اورژانس دندانپزشکی

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
150,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جلسه اول دوره اورژانس دندانپزشکی

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
150,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

اکلوژن ، TMD ، نایت گارد

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
250,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
250,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
250,000 تومانتومان
در حال ثبت نام