نمایش 1–9 از 190 نتیجه

دوره حضوری
15,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 2

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

لمینیت و روکش 2

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جراحی دندان عقل نهفته 3

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 7

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ترمیم‌های پیچیده ۲

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

اندودانتیکس 2-3

دکتر علی حائری دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
2,500,000 تومانتومان
برگزار شده