نمایش 1–9 از 155 نتیجه

دوره حضوری

اندودانتیکس

دکتر مجید کاظم دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

ترمیمی و زیبایی

دکتر کیوان ساعتی
مدرس:
دکتر کیوان ساعتی
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ایمپلنت

دکتر محسن عباسی دکتر مهدی جوان
دکتر محسن عباسی
دکتر مهدی جوان
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

Digital Smile Design

دکتر کوشا غلامرضائی دکتر بهنام تقوی
دکتر کوشا غلامرضائی
دکتر بهنام تقوی
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
1,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
2,500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
مرکز توسعه علوم دندانپزشکی

کران لنت 12

دکتر حوری اصل روستا
مدرس:
دکتر حوری اصل روستا
2,400,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
مرکز توسعه علوم دندانپزشکی

پروتز ایمپلنت 15

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
6,600,000 تومانتومان
برگزار شده