نمایش 1–9 از 253 نتیجه

جراحی دندان عقل نهفته 10

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

پروتز ایمپلنت 4

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دندانپزشکی کودکان + روکش های زیرکونیا 6

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
6,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

تخصصی ونیر کامپوزیت16

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دوره سه گانه جراحی (ماژول سوم)

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول دوم)

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده