نمایش 1–9 از 259 نتیجه

از دندانپزشکی کودکان بیشتر بدانیم

دکتر علی باقریان
مدرس:
دکتر علی باقریان
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
9,000,000 تومانتومان
برگزار شده

پروتز ثابت

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
7,000,000 تومانتومان
برگزار شده

پروسه دندانپزشکی دیجیتال

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

جراحی دندان عقل نهفته 11

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

تخصصی ونیر کامپوزیت 17

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
7,000,000 تومانتومان
برگزار شده
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 10

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
8,000,000 تومانتومان
برگزار شده

پروتز ایمپلنت 4

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
8,000,000 تومانتومان
برگزار شده