مشاهده همه 5 نتیجه

دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت + فوتوگرافی

دکتر محسن رضایی دکتر علی میرفضائلیان
دکتر محسن رضایی
دکتر علی میرفضائلیان
10,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع ایمپلنت 129

دکتر محسن عباسی دکتر هومن مهندسان
دکتر محسن عباسی
دکتر هومن مهندسان
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

خلق لبخند

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
10,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع ایمپلنت 128

دکتر محسن عباسی دکتر زهرا رحمانی
دکتر محسن عباسی
دکتر زهرا رحمانی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع ایمپلنت

دکتر محسن عباسی دکتر مهدی جوان
دکتر محسن عباسی
دکتر مهدی جوان
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده