نمایش 1–9 از 266 نتیجه

5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

جراحی دندان عقل نهفته 8

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی دیجیتال

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی کودکان 4

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده