نمایش 1–9 از 247 نتیجه

دوره سه گانه جراحی (ماژول اول )

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده

جراحی دندان عقل نهفته 6

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی کودکان 3

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
7,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع ایمپلنت 130

دکتر احد سلیمان زاده دکتر زهرا رحمانی
دکتر احد سلیمان زاده
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

کران لنت 16

دکتر امیر رضا معیر دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

اکلوژن 6

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

لمینیت و روکش 4

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده