نمایش 1–9 از 218 نتیجه

دوره حضوری

لمینیت و روکش 2

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

اکلوژن 5

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت + فوتوگرافی

دکتر محسن رضایی دکتر علی میرفضائلیان
دکتر محسن رضایی
دکتر علی میرفضائلیان
10,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 2

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 7

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع ترمیم‌های پیچیده ۲

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

بستن دیاستم (ونیر کامپوزیت)

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
1,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

اندودانتیکس 2-3

دکتر علی حائری دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
2,500,000 تومانتومان
برگزار شده