نمایش 1–9 از 262 نتیجه

دندانپزشکی دیجیتال

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی کودکان 4

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

جراحی دندان عقل نهفته 7

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

لمینیت و روکش 6

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

کران لنت 17

دکتر امیر رضا معیر دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده

جامع ایمپلنت 131

دکتر احد سلیمان زاده دکتر مجید رحمانی
دکتر احد سلیمان زاده
دکتر مجید رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده