مشاهده همه 4 نتیجه

پروتز ایمپلنت 5

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
10,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین

نکات کلیدی در درمان ریشه

دکتر علی حائری دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
1,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین

دوره جامع اورژانس های دندانپزشکی

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
1,200,000 تومانتومان
در حال ثبت نام