نمایش 1–9 از 12 نتیجه

تخصصی ونیر کامپوزیت 18

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

اورژانس دندانپزشکی 7

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

اندودانتیکس

دکتر محمود کلانتر
مدرس:
دکتر محمود کلانتر
6,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

کران لنت

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول چهارم)

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول سوم)

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول دوم)

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دوره سه گانه جراحی (ماژول اول )

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جامع ایمپلنت133

دکتر احد سلیمان زاده دکتر مجید رحمانی
دکتر احد سلیمان زاده
دکتر مجید رحمانی
10,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام