نمایش 1–9 از 13 نتیجه

جراحی دندان عقل نهفته 10

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

پروتز ایمپلنت 4

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
8,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دندانپزشکی کودکان + روکش های زیرکونیا 6

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
6,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 9

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

کران لنت

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
4,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام