مشاهده همه 9 نتیجه

5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دندانپزشکی دیجیتال 2

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

جراحی دندان عقل نهفته 8

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

تخصصی ونیر کامپوزیت 12

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

نکات کلیدی در درمان ریشه

دکتر علی حائری دکتر مجید کاظم
دکتر علی حائری
دکتر مجید کاظم
1,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره آنلاین

دوره جامع اورژانس های دندانپزشکی

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
1,200,000 تومانتومان
در حال ثبت نام