نمایش 1–9 از 13 نتیجه

دوره حضوری

اندودانتیکس ۱-۴

دکتر مجید کاظم
مدرس:
دکتر مجید کاظم
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

ایمپلنت پیشرفته 15

دکتر احد سلیمان زاده
مدرس:
دکتر احد سلیمان زاده
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

لمینیت و روکش 3

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

کران لنت 15

دکتر حوری اصل روستا دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ایمپلنت 130

دکتر علی میرفضائلیان دکتر مجید رحمانی
دکتر علی میرفضائلیان
دکتر مجید رحمانی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جراحی دندان عقل نهفته 4

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
3,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام