درباره استاد

  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران به مدت 15 سال
  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
  • دارای بیش از 15 مقاله انگلیسی و 10 مقاله فارسی

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com