درباره استاد

  • فلوشیپ جراحی پیشرفته سینوس از دانشگاه تولوز فرانسه 2012
  • فلوشیپ لیزر از دانشگاه آخن آلمان 2014
  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
  • مدرس مؤسسه پارسه

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com