درباره استاد

  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
  • مدرس انجمن دندانپزشکی ایران

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com