درباره استاد

  • دکترا عمومی از دانشگاه تهران
  • دکترا عمومی از دانشگاه Manitoba کانادا
  • مخصص پروتز های دندانی از دانشگاه Toronto کانادا
  • فلوشیپ ایمپلنت از دانشگاه Manitoba کانادا
  • سابقه تدریس در دانشگاه Manitoba کانادا و دانشگاه Toronto کانادا

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com