درباره استاد

  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
  • عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات جمجمه، فک و صورت دانشگاه تهران
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
  • مدرس جهاد دانشگاهی شهید بهشتی
  • مدرس موسسه رزیدنتی پارسه
  • مدرس انجمن دندانپزشکان عمومی

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com