درباره استاد

  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش
  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com