درباره استاد

  • عضو هیأت علمی دانشگاه همدان (سرپرست تخصصی بخش پروتزهای دندانی) 88-1386
  • عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان 90-1388
  • مدرس مرکز توسعه علوم دندانپزشکی
  • عضو هیأت مدیره انجمن پروستودنتیست های ایران
  • مدرس جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، رشت، اهواز، تبریز، اردبیل، کرمان و شیراز

اینستاگرام:

ddscentre@

آدرس ایمیل:

teacher@ddscentre.com