نمایش 1–9 از 213 نتیجه

دوره حضوری
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع ایمپلنت 130

دکتر احد سلیمان زاده دکتر زهرا رحمانی
دکتر احد سلیمان زاده
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

کران لنت 16

دکتر امیر رضا معیر دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

اکلوژن 6

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

لمینیت و روکش 4

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

عکاسی در دندانپزشکی و طراحی لبخند

دکتر پدرام رحیمی
مدرس:
دکتر پدرام رحیمی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 3

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 10

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده