نمایش 1–9 از 12 نتیجه

دوره جامع پروتز ثابت

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
2,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

اکلوژن ، TMD ، نایت گارد

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
250,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
250,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
250,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
500,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

اصول تراش و متحرک سازی دای و دیچ

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
250,000 تومانتومان
برگزار شده

پست پیش ساخته و فایبرپست

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
250,000 تومانتومان
برگزار شده

انواع مختلف پست های ریختگی

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
250,000 تومانتومان
برگزار شده