مشاهده همه 8 نتیجه

تخصصی ونیر کامپوزیت + بستن دیاستم

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

تخصصی ونیر کامپوزیت 12

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

تخصصی ونیر کامپوزیت 11

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 7

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

عکاسی در دندانپزشکی و طراحی لبخند

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

آناتومی زیبایی 3

مدرس:
ناصر شادمان
1,900,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

آناتومی زیبایی 2

مدرس:
ناصر شادمان
1,900,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

آناتومی زیبایی 1

مدرس:
ناصر شادمان
1,900,000 تومانتومان
برگزار شده