نمایش 1–9 از 17 نتیجه

دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ترمیم های پیچیده 3

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

جامع ترمیم‌های پیچیده ۲

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 6

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع ترمیم‌های پیچیده

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

عکاسی در دندانپزشکی و طراحی لبخند

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

تخصصی ونیر کامپوزیت 5

دکتر محسن رضایی
مدرس:
دکتر محسن رضایی
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

دوره جامع کامپوزیت 1

دکتر کیوان ساعتی
مدرس:
دکتر کیوان ساعتی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده