مشاهده همه 8 نتیجه

دندانپزشکی دیجیتال 2

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

عکاسی در دندانپزشکی و طراحی لبخند

دکتر پدرام رحیمی
مدرس:
دکتر پدرام رحیمی
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

عکاسی در دندانپزشکی و طراحی لبخند

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

خلق لبخند

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
10,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

لمینیت و روکش

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

Digital Smile Design

دکتر کوشا غلامرضائی دکتر بهنام تقوی
دکتر کوشا غلامرضائی
دکتر بهنام تقوی
2,500,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

DSD 1

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
1,500,000 تومانتومان
برگزار شده