مشاهده همه 2 نتیجه

دوره حضوری
مرکز توسعه علوم دندانپزشکی

مشکلات پروتز ایمپلنت 2

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
500,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

مشکلات پروتز ایمپلنت 1

دکتر مهدی جوان دکتر علیرضا جهانگیرنیا
دکتر مهدی جوان
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
9,000,000 تومانتومان
برگزار شده