نمایش 1–9 از 21 نتیجه

پروتز ایمپلنت 5

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
10,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام
دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 3

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 2

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

جامع پروتز ایمپلنت

دکتر زهرا رحمانی
مدرس:
دکتر زهرا رحمانی
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

خلق لبخند

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
10,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری
مرکز توسعه علوم دندانپزشکی

پروتز ایمپلنت 15

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
6,600,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 14

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
6,600,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

پروتز ایمپلنت 13

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
5,700,000 تومانتومان
برگزار شده