مشاهده همه 9 نتیجه

از دندانپزشکی کودکان بیشتر بدانیم

دکتر علی باقریان
مدرس:
دکتر علی باقریان
7,000,000 تومانتومان
در حال ثبت نام

دندانپزشکی کودکان + روکش های زیرکونیا 6

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
6,000,000 تومانتومان
برگزار شده

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
برگزار شده

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی کودکان 4

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی کودکان 3

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان 2

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,500,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره حضوری

دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
1,500,000 تومانتومان
برگزار شده