نمایش 19–27 از 190 نتیجه

دوره آنلاین

دوره جامع ارتودنسی مقدماتی

دکتر علیرضا نورانی
مدرس:
دکتر علیرضا نورانی
1,800,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

انواع کامپوزیت

دکتر کیوان ساعتی
مدرس:
دکتر کیوان ساعتی
250,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

اصول تراش و متحرک سازی دای و دیچ

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
250,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

انواع باندینگ

دکتر کیوان ساعتی
مدرس:
دکتر کیوان ساعتی
500,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین
250,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

کامپوزیت فلو

دکتر کیوان ساعتی
مدرس:
دکتر کیوان ساعتی
250,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

جلسه دوم دوره اورژانس دندانپزشکی

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
150,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

جلسه اول دوره اورژانس دندانپزشکی

دکتر هادی میرفضائلیان
مدرس:
دکتر هادی میرفضائلیان
150,000 تومانتومان
برگزار شده
دوره آنلاین

پست پیش ساخته و فایبرپست

دکتر مهدی جوان
مدرس:
دکتر مهدی جوان
250,000 تومانتومان
برگزار شده