نمایش 19–27 از 281 نتیجه

جراحی دندان عقل نهفته 8

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی دیجیتال

دکتر مجید رحمانی
مدرس:
دکتر مجید رحمانی
3,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

روکش های زیرکونیا در دندانپزشکی کودکان

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
2,000,000 تومانتومان
برگزار شده

دندانپزشکی کودکان 4

دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
مدرس:
دکتر سوما عرب‌زاده مقدم
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

جراحی دندان عقل نهفته 7

دکتر علیرضا جهانگیرنیا
مدرس:
دکتر علیرضا جهانگیرنیا
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

لمینیت و روکش 6

دکتر روزبه صدری‌منش
مدرس:
دکتر روزبه صدری‌منش
5,000,000 تومانتومان
برگزار شده

کران لنت 17

دکتر امیر رضا معیر دکتر حوری اصل روستا
دکتر امیر رضا معیر
دکتر حوری اصل روستا
4,000,000 تومانتومان
برگزار شده